Axudas para adquisición de libros e material escolar 24-25

AXUDA PARA LIBROS:

 • Adquisición de libros -> Alumnado de 1º e 2º de primaria, alumnado con discapacidade recoñecida e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
 • Libros prestados polo centro -> Alumnado de 3º e 4º de primaria. 
  • 5º e 6º son cursos eDixgal, polo que serán automaticamente excluídos da axuda para libros.
 • Poderá solicitar as axudas o alumnado ADMITIDO para o vindeiro curso 2024-2025, non é necesario que teñan formalizada a matrícula.

AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR

 • Todos os cursos de primaria

PRAZO DE PRESENTACIÓN

 • Ata o 21 de xuño de 2024

REQUISITOS

 • Devolver, en bo estado, os libros utilizados durante este curso (3º e 4º de primaria)
 • Cumprir cos valores de renda especificados na ORDE 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Impresos de solicitude (Anexo I e Anexo II). Poden descargarse de aquí, ou recollerse no centro.
 • Documentación complementaria (figura na solicitude).
 • Entregar a solicitude xunto coa documentación
  • No centro, de xeito presencial ou
  • De xeito telemático, a través da aplicación.