blogue deDirección do Centro

nnnn

EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Dona Mª Isabel Abelleira Bardanca  Telefono: 881866002

Xefatura de estudos: Dona Inmaculada Rodríguez Maceira. Teléfono: 881866006

Secretaría: Don Francisco López Cañás. Teléfono: 881866006

CIRCULAR INFORMATIVA: Consello Sectorial de Nenos e Nenas do Concello de Ames

Estimadas nais, pais, nenas e nenos

O Concello de Ames quere crear e poñer en funcionamento o Consello Sectorial de Nenos e Nenas do Concello de Ames; é un consello sectorial de características singulares dada a composición principal dos seus membros, polo que a falta dunha representación mediante entidades inscritas no rexistro municipal de asociacións procedese a unha representación directa dos nenos e nenas de 6 a 12 anos escolarizados no termino municipal de Ames.

A súa función primordial é incorporar as vivencias da poboación infantil e favorecer a intervención de nenos e nenas nos debates, propostas, suxestións, queixas respecto de calquera actuación municipal, así como ser informados e opinar sobre todas as actuacións doutras administracións públicas que actúen no municipio. Este Consello está inspirado na Convención dos Dereitos  da Infancia que inclúe a participación infantil como modo de visibilización dos seus dereitos. É un órgano onde se lles dará voz para que poidan participar activamente da vida municipal e onde poder expoñer as súas necesidades, puntos de visa.

O regulamento do Consello de Nenos e Nenas será aprobado polo Pleno do Concello e nel concretarase a súa organización, composición e funcionamento.

A composición sería a seguinte:

  • Presidencia : Será exercida polo titular da Alcaldía do Concello de Ames ou concelleiro/a no que delegue.

  • Secretaría: Será exercida por persoal técnico da concellería competente en materia de infancia.

  • Vogais. Os vogais será os seguintes: Vogais de representación política: un representante de cada grupo municipal no pleno do Concello de Ames. Cada grupo designará titular e suplente.

  • Vogais de representación infantil: 9 representantes do alumnado de 6 a 12 anos dos centros escolares de Ames ca seguinte composición: 3 representantes de 1º a 3º de educación primaria e 6 de 4º a 6º de educación primaria. Cada representante terá o seu suplente.

A representación dos nenos e nenas nunca será inferior á representación política, incrementándose, cando fora preciso, no grupo de 4º a 6º de educación primaria. Os representantes dos nenos e nenas renovaranse ao longo do mes de outubro de cada curso escolar.

Solicitarase de UNICEF o nomeamento dunha persoa en calidade de asesor/a permanente deste órgano.

Poderán asistir ás sesións do Consello con voz pero non voto, aquelas persoas e/ou asociacións que sexan convidadas pola presidencia ou a requirimento do Consello.

 

Si estades interesadas/os en que a vosa filla ou fillo presente candidatura para formar parte deste Consello, por favor, entregade a folla de presentación de candidaturas á titora ou titor antes do 8 de novembro.

MODELO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

 

 

A DIRECTORA

 

Plan ANPA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia

Dende as Concellerías de Promoción Económica e  de Igualdade, realizouse unha peza audiovisual para dar visibilidade á muller na ciencia e a innovación, mostrando distintas iniciativas que, dende o eido privado e público, se están a desenvolver por mulleres e nenas de Ames. No vídeo, que se publicará este xoves, 11 de febreiro, con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, aparecen alumnas dos centros escolares de titularidade pública: IES de Ames, IES do Milladoiro, CEIP de Barouta, CEP Plurilingüe de Ventín, CEIP A Maía e CEIP Agro do Muíño. Ademais, das alumnas cóntase coa colaboración de mulleres do ámbito da ciencia e innovación de empresas con dese en Ames como Conic Vascular España, Bahía Software e Tecalis, así como cunha investigadora matemática e coa médico e xefa de servizo do centro de saúde do Milladoiro.

Os nosos parabens  e agradecemento a todas as participantes neste vídeo divulgación por visibilizar, poñendo voz e  opinión para amosarnos a labor que, tanto rapazas como adultas, realizan no sector da ciencia. 

Un agradecemento especial para as nosas alumnas Aldara Domínguez e Candela Penedo pola vosa magnífica colaboración.

Podedes ver o vídeo completo neste enlace 

PLAN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 21_22

COMO ENTRAR NA AULA VIRTUAL PASO A PASO

Recomendamos facer isto nun ordenador e non nun dispositivo móbil.

O primeiro é buscar no voso navegador de confianza a dirección da aula virtual:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia/aulavirtual/

1- Busca na marxe superior dereita da Aula virtual esta mensaxe "Vostede non se identificou. (Acceder)" ou "Neste momento está usando o acceso para convidados (Acceder)". 

2- Preme en ACCEDER.

3- Na sección onde pon ACCEDER, na caixa de NOME DE USUARIO escribe o nome de usuario do alumno ou alumna.

CAL É O NOME DE USUARIO?

O usuario de cada alumno/a é o seu nome e apelidos en minúscula, sen acentos e sen til, polo que se os datos teñen “Ñ” hai que cambiar o “Ñ” por un “n”. O nome ou nomes, en caso de compostos, estarán separados dos apelidos por un punto (.)

É dicir: nomes separados por puntos, apelidos todos xuntos seguidos.

Exemplos (Aclaración: As combinacións de nome e apelidos que se usan para este exemplo, non son de alumnado real, son exemplos)

NOME E APELIDOS SIMPLES: Ana López Iglesias sería ana.lopeziglesias

NOME COMPOSTO: Ana María López Iglesias sería ana.maria.lopeziglesias; María del Carmen López Iglesias sería maria.del.carmen.lopeziglesias.

APELIDO COMPOSTO: Ana López de la Iglesia sería ana.lopezdelaiglesia; Breixo Núñez da Costa sería breixo.nunezdacosta.

NOME OU APELIDO CON “Ñ”: Ana López Vilariño sería ana.lopezvilarino.

4- Si,xa sabemos que é a túa primeira vez aquí, pero NON ENTRES en É esta a súa primeira vez aquí? nin en CREAR UNHA NOVA CONTANON ENTRES. As contas xa están feitas; tan só tedes que configuralas.

5- Agora tes que ingresar o contrasinal na caixa de abaixo.

Cal é o meu CONTRASINAL?

O contrasinal por defecto para este grupo é changeme. Despois de escribilo na caixa correspondente, pulsade o botón de ACCESO.

IMPORTANTE: Unha vez entredes o sistema vaivos obrigar a cambialo por un contrasinal que só saibades vós. Por favor, sede coidadosos ao elixilo e apuntádeo para non perdelo. É a vosa responsabilidade.

DOCUMENTO DE COMPROMISO E MODELO DE AUTOENQUISA

 

Estimadas familias, tal e como se indica no Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de galicia para o curso 2020-2021

 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.

 

No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende médico ou pediatra.

 

Igualmente, debedes cubrir o documento de declaración responsable e facelo chegar polo neno ou nena ao seu titor ou titora.

 

Podedes acceder dende este enlace á auto enquisa e dende aquí ao documento de declaración responsable.

 

Distribuir contido