Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería

Mar, 16/11/2010 - 09:09

Xúntase a Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería.

Forma de participación:

Prazo de presentación de solicitudes e documentación:

  • 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no DOG.