Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocado o concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Ven, 25/10/2013 - 12:58

Xúntase a Orde do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres (corpo 597) e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario (corpo 590), para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

  • O prazo de solicitude será o 5 ao 21 de novembro, ambos incluídos