Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria

Ven, 25/10/2013 - 12:51

Xúntase a Orde do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do  departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

  • O prazo de solicitude será o 5 ao 21 de novembro, ambos incluídos