Resolución do concurso Eduemprende Idea 2022

Publicada a Resolución do 15 de novembro de 2022 pola que se dá publicidade a resolución de concesión do concurso Eduemprende Idea 2022, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos (Diario Oficial de Galicia do 29 de novembro de 2022), convocado pola Resolución do 30 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril de 2022).

Etiquetas: