Resolución do concurso Eduemprende Idea 2021

Publicada a Orde do 4 de novembro de 2021 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2021, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sustentadas con fondos públicos, convocado pola Orde do 7 de abril de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril)

Etiquetas: