Novas tecnoloxías

Uso/abuso da telefonía móbil entre o alumnado de ensinanza secundaria

Análise e repercusións nos centros escolares

Patinando ata o meridiano de Greenwich polo paralelo 43º 21’

Unha viaxe en patíns ata o o meridiano 0º polo paralelo do noso centro

Proxecto Silandeira.

Exemplo do menú dunha unidade didáctica do proxecto
Actividades de coñecemento do medio en EdiLim para educación primaria: unha proposta metodolóxica para o quinto curso Abalar