Empresa

Esencia Laredo: aprender a emprender

Creación dunha microempresa educativa: Esencia Laredo

O sistema dual na formación profesional en Alemaña

O sistema dual na formación profesional en Alemaña
Un extracto da Keynote Speech on Dual Vocational Training International Conference 2005 Taiwan / 25 de abril de 2005 by Dr Gisela Dybowski, Head of Department, Research an Service Concept Development/ International Vocational Training/Education Marketing