plan dixital

Experiencias de aprendizaxe coa integración das TAC e pautas para o deseño do plan dixital de centro