ensino mixto

Tendendo pontes

Un proxecto de innovación educativa,adaptable ao ensino mixto, entre educación superior e ensinanzas medias no ámbito da Xeografía e Historia

Experiencias de aprendizaxe coa integración das TAC e pautas para o deseño do plan dixital de centro