metodoloxías activas

Aula nova – Espazo de encontro, aprendizaxe e experimentación

Experiencias de aprendizaxe coa integración das TAC e pautas para o deseño do plan dixital de centro

Aula nova – Espazo de encontro, aprendizaxe e experimentación