Estación meteorolóxica

Montaxe dunha estación meteorolóxica cunha Rapsberry-pi