LITERATURA

A festa das letras e a literatura infantil e xuvenil galega (LIXG)

A festa das letras e a literatura infantil e xuvenil galega (LIXG)

A degustación literaria, unha fórmula para seleccionar lecturas

Un mundo por ler. Educación, adolescentes e literatura

Guadalupe Jover Gómez-Ferrer. Ed. Octaedro, 2007