ABP

Tendendo pontes

Un proxecto de innovación educativa,adaptable ao ensino mixto, entre educación superior e ensinanzas medias no ámbito da Xeografía e Historia

Ensinar historia a través de proxectos. Os Little historiadores

A historia na túa pel ou como empregar o debate como ferramenta metodolóxica

A Patrulla da Saúde: ensinar hábitos saudables mediante as TIC

(Intentando) ensinar por proxectos

“Os límites da miña linguaxe constitúen os límites do meu mundo”. Ludwig Wittgenstein

(Intentando) ensinar por proxectos

“Os límites da miña linguaxe constitúen os límites do meu mundo”. Ludwig Wittgenstein