Picasso

Concurso de Debuxo Picasso coruñés

IV edición

A Asociación da Prensa da Coruña (APC) convoca o IV Concurso de Debuxo Picasso coruñés co patrocinio, entre outros, da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cu