Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Profesionalización y razón pedagógica

Título: Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Profesionalización y razón pedagógica
Autor: Philippe Perrenoud
Editorial: Graó
Ano: 2013
Páxinas: 224

Contido:

Na reflexión sobre o oficio de aprender, a figura do practicante reflexivo proposta por Schön, imponse cada vez con máis forza. Os saberes racionais non chegan para facerlles fronte á complexidade e á diversidade das situacións laborais. Por este motivo a principal aposta consiste en recuperar a razón práctica, isto é, os saberes da experiencia con base nun diálogo co real e a reflexión na acción e sobre a acción. A práctica reflexiva ten como obxectivo coparticipar e facer dialogar entre si estes diferentes saberes.
 

Sección: