Euclides. Elementos

 

Título Euclides. Elementos
Autor:  Prólogo de José Luis Gómez Pardo. Tradución de Ana Gloria Rodríguez Alonso e Celso Rodríguez Fernández
Editorial: Universidade de Santiago de Compostela, Fundación BBVA.
Ano:  2013
Páxinas:  835

Contido:

Elementos de Euclides é un clásico no sentido orixinal do termo. Constitúe unha presentación maxistral das matemáticas coñecidas polos gregos ata o ano 300 a. C., a meirande parte desenvoltas anteriormente en Grecia por matemáticos como Pitágoras, Teeteto e Eudoxo.
O prólogo inclúe unha presentación dos Elementos que evidencia a súa incalculable influencia no eido da ciencia, e enfatiza que probablemente se trate do texto científico máis traducido e editado. Usado con exclusividade ata a aparición das xeometrías non euclidianas no século XIX, xa ben entrado o século XX, Elementos continuaba a ser empregado como texto matemático básico.
Ademais, influíu decisivamente na arquitectura a través da teoría da proporción, na pintura, onde tivo un papel fundamental no desenvolvemento da perspectiva, e mesmo na máis actual matemática computacional.
Trátase pois dun clásico con maiúsculas, que semella modularse segundo os tempos en que se interpreta.

Elementos é un compendio de 13 libros. Os libros I, II, III e IV dedícanse ao estudo da xeometría plana, os libros V e VI á teoría da proporción, o VII, VIII e IX á aritmética, o X ao estudo da inconmensurabilidade e os libros XI, XII e XIII á xeometría do espazo.
A obra é fundamental non só polo seu contido matemático senón tamén pola forma de presentala, xa que establece por primeira vez o método axiomático, tan relevante na posterior evolución das matemáticas ata o día de hoxe.

A presente tradución, a primeira que se fai da obra completa ao galego, como todas as publicadas dentro da colección Clásicos do Pensamento Universal, coeditada pola Universidade de Santiago e a Fundación BBVA, está tirada da lingua orixinal, neste caso do orixinal grego.

Sección: