Políticas educativas en un mundo globalizado

Título: Políticas educativas en un mundo globalizado
Autores: Fazal Rizvi  e  Bob Lingard
Editorial: Morata
Ano de edición:2013
Páxinas:280

Contido:

Nas últimas dúas décadas, os sistemas educativos de todo o mundo están experimentando cambios significativos como sistemas para interpretar e responder aos cambiantes contextos económicos, sociais e políticos en que a educación se leva a cabo. As políticas educativas víronse profundamente afectadas por estes acontecementos, xa que os gobernos nacionais están tratando de volver redefinir as súas prioridades educativas en función do que perciben como imperativos da globalización.

Políticas educativas en un mundo globalizado explora as claves que están servindo para dirixir os cambios das actuais políticas e reformas educativas. Mostra claves de por que as políticas educativas aínda permanecen atrapadas nun marco neoliberal, a pesar das súas fortes contradicións e dos efectos perversos sobre a vida dun número de colectivos sociais emerxente.

Os autores proporcionan unha rigorosa análise das principais cuestións e decisións de política educativa ás que deu lugar esta visión hexemónica da globalización.

 

 

Sección: