Educar en la complejidad

Para tomar decisiones desde el conocimiento

Título: Educar en la complejidad

Subtítulo: Para tomar decisiones desde el conocimiento

Autor/a: Juan Fernández

Editorial: Plataforma Editorial

Ano: 2022

Páxinas: 152

Contido:

Na sociedade abundan mensaxes que presentan solucións simples a problemas complexos. Con todo, a complexidade do noso mundo conleva necesariamente que as solucións sexan tamén complexas, e a educación non é allea a este desafío.

Nestas páxinas repásanse as simplificacións máis frecuentes sobre a educación, para analizar os seus matices e arestas. Revélanse tamén as súas contradicións, achegando luz desde a investigación educativa para aproximarnos á realidade, admitindo que as respostas son, quizais, máis complexas e incertas do que nos gustaría. Educar na complexidade é unha reflexión acougada sobre a educación.

 

 

 

Sección: