La competencia lectora según PISA

 

Título: La competencia lectora según PISA. Reflexiones y orientaciones didácticas

Autor: Felipe Zayas

Editorial: Graó

Ano: 2012

Páxinas: 194

Contido:

Baseado na avaliación PISA da competencia lectora, explica as destrezas e estratexias necesarias que ha ter a mocidade que está en idade de terminar a educación obrigatoria. Todos estes coñecementos son requisitos indispensables para planificar as axudas que o alumnado precisa, para elaborar estratexias e propostas didácticas, para orientar a formación do profesorado e, en definitiva, para acordar as metas da alfabetización que a sociedade actual esixe.

Sección: