Para dar trela

Manual práctico de fraseoloxía galega

Título: Para dar trela
Subtítulo: Manual práctico de fraseoloxía galega
Autor/a: Mª Carmen Losada Aldrey, Alba Cid Fernández, Xurxo Fernández Carballido
Ilustrador:  Evaristo Corujo Martínez (Tito)
Editorial: Xunta de Galicia
Ano: 2016
Páxinas: 292

Contido:
Este manual inscríbese no eido da fraseoloxía e paremioloxía aplicada á ensinanza/aprendizaxe do galego. Achega unha proposta de unidades fraseolóxicas organizadas tematicamente e acompañadas de caricaturas de Evaristo Corujo Martínez (Tito) e viñetas de humor gráfico de Luis Davila. O amplo repertorio de exercicios prácticos, de carácter escrito e oral favorecen unha aprendizaxe activa da fraseoloxía e paremioloxía galega.

Sección: