Julieta y el silencio del río

Título: Julieta y el silencio del río
Autor/a:  María Fiter
Editorial: Siruela
Ano: 2014
Páxinas: 92

Contido:
Esta é a historia dunha familia de peixes: o pai Barbatz, a nai Julieta e o pequeno Pir, pero tamén é a historia dun río que día a día vai converténdose nun lugar onde é imposible vivir. Obxectos de todas clases, suciedade e lixo acumúlanse na canle: os peixes que viven alí teñen medo e non entenden por que todo está a volverse escuro e silencioso.
Barbatz emprende unha viaxe río arriba para atopar as respostas ao que está a ocorrer. E cando Julieta cánsase de esperar o regreso de Barbatz, decide ir buscalo para pescudar que pasou con el. Julieta comeza así unha aventura que cambiará por completo a súa vida e a da súa familia.

A partir deste libro infantil creado por María Fiter e que leva acompañado unha guía didáctica, Julieta e o silencio do río funciona como un material destinado ás escolas que permite traballar contidos incluídos no currículo educativo de primaria en ciencias da natureza, sociais, lingua e valores cívicos.

Sección: