Ambientalizar el currículo escolar

Título: Ambientalizar el currículo escolar

Autor/a: Adriana del Moral y Elisabet Rossi

Editorial: La Crujía Ediciones

Ano: 2012

Páxinas: 141

Contido:

A educación ambiental, como campo educativo emerxente, ten por obxecto xeral a construción de coñecemento referido á relación home/natureza, a súa historia, as súas problemáticas e a súa problematización; un "saber ambiental", que introduce aos enfoques disciplinares e ás abordaxes educativas tradicionais, a perspectiva da crise que esta relación atravesa na actualidade.

Neste sentido neste libro deséñase unha capacitación a partir da construción dunha mirada integral sobre a problemática ambiental, a escola e a súa comunidade, cunha visión a longo prazo que define o seu carácter prospectivo, visualizando os aspectos epistemolóxicos, pedagóxicos, socio-históricos e naturais que involucra a cuestión ambiental, combinando estratexias metodolóxicas, recursos didácticos e contidos.

Sección: