Skip to Content

Fontes de instalación?

Son repositorios ou almacen de arquivos aos que poderemos acceder para completar, actualizar ou instalar LINUX, así como novas aplicacións e recursos.

Hai que introducilos no apartado de Software, Repositorios de software no Yast de Suse Linux

 Repositorio Servidor  Dirección   Protocolo
 Open_Suse 10.3 standard  download.opensuse.org  /repositories/openSUSE:10.3/standard/  Http
Packman
packman.iu-bremen.de
/suse/10.3
 Http
Packman Repository
ftp.skynet.be
/pub/packman/suse/10.3/
Http
VideoLan
download.videolan.org
/pub/videolan/vlc/SuSE/10.3/
Http
Man Repository (NON-OSS)
download.opensuse.org
/distribution/10.3/repo/non-oss/
Http

 page | by Dr. Radut