Skip to Content

Envío de correos electrónicos desde as Aulas Virtuais (Moodle)

Envío de e-mail desde MoodleEn todas as Aulas virtuais dos centros participantes no proxecto que foron creadas antes da nova versión en Multisites (anteriores a marzo de 2010) teñen como usuario principal da aplicación o usuario "admin".

Este usuario é o que se crea para ser empregado desde o centro como Administrador, e leva asociada no seu perfín a conta de correo electrónico "admin@edu.xunta.es".

Si desexamos empregar o envío de notificacións por correo electrónico desde as Aulas virtuais deberá cambiarse esta conta "ficticia" pola conta real de cada centro, personalizando así debidamente o usuario Administrador do centro.

De desexalo, tamén se pode modificar o propio nome de usuario "admin", pero non sería necesario para o funcionamento dos envíos.

En resumo, si unha Aula virtual ten a conta de correo "admin@edu.xunta.es" configurada para o seu Administrador principal, as mensaxes de correo non serán enviadas e a plataforma perderá potencialidade.page | by Dr. Radut