Taboleiro

 

 

                CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN  

                    DA CAFETERÍA PARA O CURSO ESCOLAR 2017/18                                                                                                                   

  INSTRUCIÓNS POLA QUE SE ESTABLECEN AS CONDICIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA
   
  FOLLA DE ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS: EXPOSTA NO TABOLEIRO DO CENTRO DO 3 AO 7 DE XULLO