17

17: Julia Robinson

 

 

 

Pistas:

- Matemática estadounidense (1919-1985)

- Contribuíu a resolver o décimo problema de Hilbert