DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS

O 10 de decembro de 1948 a Asamblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, se pinchas aquí poderás coñecer a sús historia cun video de dous minutos e medio.