Novas actividades en xaneiro do Plan de Formación Permanente do Profesorado

REPETICIÓN SEGUNDO NANOCURSIÑO (PARA AQUELAS PERSOAS QUE NON PUIDERON ASISTIR EN DECEMBRO): "CÓMO CREAR UN CURSO NA AULA VIRTUAL". VENRES 20 DE XANEIRO: 2º RECREO (12.15 H.) LUGAR: AULA DE INFORMÁTICA.

TERCEIRO NANOCURSIÑO (NOVO!) ALMACENAMENTO, EDICIÓN E COMPARTICIÓN DE ARQUIVOS NA NUBE (GOOGLE DRIVE): LUGAR: AULA DE INFORMÁTICA.

1ª CONVOCATORIA: MÉRCORES 25 DE XANEIRO: 1º RECREO (10:20 H.)

2ª CONVOCATORIA: VENRES 27 DE XANEIRO: 2º RECREO (12.15 H.)

Segunda xornada da actividade de formación "Metodoloxías inclusivas"

Este xoves 19 de xaneiro retomamos as xornadas sobre Altas Capacidades que forman parte da actividade de formación "Metodoloxías inclusivas". Esta actividade englobase dentro do Proxecto de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) que estamos a desenvolver no noso centro, e que imparte  a profesora de Psicoloxía Evolutiva e directora da Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago de Compostela (USC); Carmen Pomar Tojo.

Acreditación de competencias. Convocatoria 2017

Publicada a Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Eleccións ao Consello escolar. Composición

Finalizado o proceso de renovación dos membros do consello escolar do centro según o calendario da Resolución conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, faise pública a composición definitiva.

Un alumno do noso centro seleccionado dentro do Proxecto Next Station: Improving Professional Skills in Galicia

O noso alumno, Ricardo Lamas Liñares, que finalizou o curso pasado o Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas, realizará as prácticas como titulado durante seis meses na empresa Solar Solutions Ltd. en Malta, baixo o programa “Next Station: Improving Professional Skills in Galicia 2016-1-ES01-KA102-024869”

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2017

Convocados os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Distribuir contenido