Xornada STEMbachXornada en Santiago de Compostela para a presentación dos centros que participan na primeira edición do STEMbach na Comunidade Autónoma de Galicia.

27/novembro/2018

Nota de Prensa "La Voz de Galicia"