CONVOCATORIA DE ASEMBLEA ESTRAORDINARIA DA ANPA DO LOSADA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DA ANPA DO IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ

DÍA: Xoves 4 de novembro de 2021
Hora: 20:30 horas
Lugar: Salón de Actos do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
ORDE DO DÍA
1. Informe de situación da Asociación.
2. Informe económico e aprobación de contas.
3. Elección de nova Presidencia e nova Xunta Directiva.
P4. reguntas e suxestións.

A Asemblea está aberta a todos os pais e nais do alumnado do IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ (ESO, BACHARELATO, CICLOS FP) independentemente de que estean ou non asociados á ANPA.
A Xunta Directiva estará formada, conforme aos Estatutos, por 9 cargos (presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesourería e 5 vogais). Para pertencer á Xunta Directiva si que é preciso ser socio/a da ANPA . Quen non se aociase este curso aínda, pode descargar a solicitude na web do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez ou clicando no seguinte enlace SOLICITUDE DE INSCRICIÓN e pagando a cota e comunicarllo á ANPA no correo anpaantonlosada@gmail.com