Formación para o Emprego

Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas(AFD)

No seguinte documento achégase información sobre o curso de formación para o emprego (AFD):

"MANTEMENTO DO MOTOR E OS SEUS SISTEMAS AUXILIARES"

que se está a ofertar desde o IES Antón Losada Diéguez.

O curso, cunha duración de 260 horas, celebrarase ao longo dos meses de novembrodecembro de 2017