Probas de acceso aos ciclos formativos 2017

ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017 (DOG, nº4 do 5 de xaneiro de 2017)