Xustificante faltas asistencia

Neste enlace poderá descargar o impreso para xustificar as faltas de asistencia.