Erasmus Curso 2014-15

No mes de xuño de 2015 retómase o Programa Erasmus e difúndese información ao profesorado e ao alumnado de ciclos, a través dos xefes/as de departamento e dos titores.

Entrégase unha ficha para recoller información do alumnado interesado en participar. 

 

Durante o período setembro-decembro de 2015, un alumno do IES Antón Losada, do Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes realiza a FCT en Francia, na localidade de Pacé, Rennes. Recibe unha beca Erasmus no marco do proxecto da Consellería de Educación “Europa Next Station” 

FCT en Rennes