Probas libres para obtención título Bacharel

RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

DOG (nº13) (21 de xaneiro de 2015). Consultar texto íntegro.