Procedemento admisión alumnado ESO e Bacherelato

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para o ano 2013 de aforro e eficiencia enerxética para proxectos de renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes nos concellos de Galicia, no marco do convenio subscrito entre o IDAE e o Inega o día 3 de xullo de 2008 e con financiamento en parte procedente de fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder-Galicia 2007-2013.

 

DOG nº 53 (15 de marzo de 2013). Consultar texto íntegroDescargar PDF