CIDADANÍA 2.0

República.com: redes sociais e loitas políticas na era da internet

Charla-Coloquio enmarcada no ciclo "Pensar Politicamente o Presente"

Ponente: Luis Álvarez Pousa

Data: 14 de decembro de 2011

Hora: 10:45 a 12:25

Pode consultar o programa completo das xornadas neste enlace