Proxectos de innovación educativa

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

Xeografía e Historia

Actividades de Hª da Arte, 2º de BAC

Para que quede constancia por aquí para as familias ou para quen queira consultalos, vou poñer nesta publicación a relación de actividades que estamos facendo (e vouna ir actualizando), actividades das que tedes a información completa a través do correo electrónico, o instagram (@profedehistoria) e a aula virtual da materia en Edmodo. Tamén se desenvolven aulas por videoconferencia en Cisco Webex e atención de consultas e resolución de dúbidas nas plataformas mencionadas.

Co grupo de Historia da Arte xa tiñamos establecido unha dinámica de traballo con algunhas actividades online e dixitais, co que seguimos co mesmo sistema. Propóñolles traballo semanal (a primeira semana rematamos coa pintura barroca, esta semana estamos coa arte do XVIII-XIX): elaboran comentarios de obras, para o que teñen a información en dropbox (xa lles metín os apuntamentos de toda a materia ata fin de curso) e a maiores sinálolles páxinas web, vídeos, visitas virtuais e outros recursos.

Tamén engado aspectos de corrección ortográfica (“pílulas ortográficas”) e introduzo cuestións sobre presentación de traballos e a busca de información (“pílulas ALFIN/AMI”).

Bloque de tarefas 1: Rematar coa pintura barroca, ler os apuntamentos e facer un thinglink dunha obra de Caravaggio e outra de Velázquez. Rematar de completar o glosario coas imaxes que faltan. Prazo de entrega luns 23 de marzo.

Bloque de tarefas 2: Inicio do Bloque 5. O século XIX: a arte nun mundo en transformación. Ler o tema 11 do libro de texto (Neoclasicismo e Romanticismo) e ver o capítulo 8 da Historia Universal da Arte (pra repasar o Barroco) e o capítulo 9 para ver o que acontece desde mediados do XVIII ata o XIX. Ler os apuntamentos sobre Goya e facer un comentario de dúas das súas obras, un en thinglink e outro por escrito en documento de texto. Prazo ata o domingo 29 incluído.

Bloque de tarefas 3: Vocabulario completo con imaxes e carpeta imaxes arte XIX. Entrega en Edmodo con data límite o 4 de abril.

Bloque de tarefas 4: Paixón, morte e resurrección de Cristo na arte. Entrega en Edmodo con data límite o 23 de abril.

Bloque de tarefas 5:  Liña do tempo do século XIX e comentario dunha obra de finais do XIX. Entrega en Edmodo con data límite o 4 de maio.

Bloque de tarefas 6: Liña do tempo do século XX. Entrega en Edmodo con data límite o 13 de maio.

Bloque de tarefas 7: Carpeta imaxes do século XX e tres comentarios s. XX. Entrega en Edmodo con data límite o 25 de maio e clase práctica o 19 de maio.

A partir de aí, aulas diarias por Cisco Webex de repaso de contidos para as ABAU e resolución de dúbidas e comentarios.

Actividades de Hª do Mundo Contemporáneo 1º de BAC

 

Para que quede constancia por aquí para as familias ou para quen queira consultalos, vou poñer nesta publicación (e vouna ir actualizando) a relación de actividades que estamos facendo, das cales tedes a información completa a través do correo electrónico, o instagram (@profedehistoria) e a aula virtual da materia en EdmodoTamén se desenvolven aulas por videoconferencia en Cisco Webex e atención de consultas e resolución de dúbidas nas plataformas mencionadas.

Traballamos contidos ata a Revolución Rusa (tema 8), escollendo actividades do libro de texto e acompáñanse de recursos visuais dinámicos como vídeos, busca de imaxes, texto literarios ou obras de arte... Fago fincapé, tamén, na análise do presente e na busca de cuestións, aspectos e acontecementos do pasado para atopar fíos de conexión. Tamén se introduce a arte, a literatura e a música para intentar acadar unha relación entre esferas/materias e obter un coñecemento o máis completo do noso pasado inmediato. Partir do presente para coñecer o pasado, coñecer o pasado para entender o presente. Tamén engado aspectos de corrección ortográfica (“pílulas ortográficas”) e introduzo cuestións sobre presentación de traballos e a busca de información (“pílulas ALFIN/AMI”). Nesta recta final do curso, estamos traballando co Laboratorio de Historia, introducindo técnicas e fontes do traballo historiográfico.

Tarefa 1: Visionado dun vídeo IGM e síntese novidades e consecuencias da IGM. Data límite luns 23 de marzo.

Tarefa 2: O mundo a través dos ollos de Mafalda. Data límite venres 27 de marzo.

Tarefa 3: Argumentación e análise de obra de arte, I Guerra Mundial. Data límite 1 de abril.

Tarefa 4: Revolución Rusa. Debate en Edmodo. 3 de abril.

Tarefa 5: Valoración Revolución Rusa  e debate Webex. 21 de abril.

Tarefa 6: Reconto e biografías. As mulleres na historia. Entrega en Edmodo con data límite o 8 de maio.

Tarefa 7: Laboratorio de Hª_imaxes. Entrega do traballo proposto en Edmodo con data límite o 17 de maio.

Tarefa 8: Laboratorio de Hª_obxectos. Entrega do traballo proposto en Edmodo con data límite o 24 de maio.

Tarefa 9: A Terra do Ulla. O traballo etnográfico de Uxío Fuentes, entrega dunha valoración en Edmodo. Data límite o 29 de maio.

Tarefa 10: Elaboración dunha liña do tempo. Entrega en Edmodo con data límite o 7 de xuño.

Tarefa 11: Laboratorio de Hª_palabras. Entrega do traballo en Edmodo con data límite o 18 de xuño.

 

 

 

Actividades de Xeografía e Historia 3º ESO

Para que quede constancia por aquí para as familias ou para quen queira consultalos, vou poñer nesta publicación (e vouna ir actualizando) a relación de actividades que estamos facendo, das cales tedes a información completa a través do correo electrónico, o instagram (@profedehistoria) e a aula virtual da materia en EdmodoTamén se desenvolven aulas por videoconferencia en Cisco Webex e atención de consultas e resolución de dúbidas nas plataformas mencionadas.

Estívose traballando o tema 7 e 8 do libro de texto (O reto do desenvolvemento e A sustentabilidade medioambiental) para rematar o bloque de  Xeografía, e estamos avanzando certos contidos do Bloque de Historia, dedicado á Idade Moderna (temas 9-12), só a través da arte deste período e do traballo con fontes históricas. Facemos actividades de análise da realidade inmediata (espallamento do COVID-19, contaminación, desenvolvemento sostible...) usando recursos online, imaxes, noticias, viñetas, textos, vídeos... e en xeral uso este tipo de recursos xunto coa información do libro para desenvolver tódalas tarefas propostas, sexan de xeografía sexan de historia. Agora estamos traballando co Laboratorio de Historia, introducindo técnicas e fontes do traballo historiográfico.

Tamén engado aspectos de corrección ortográfica (“pílulas ortográficas”) e introduzo cuestións sobre presentación de traballos e a busca de información (“pílulas ALFIN/AMI”).

Tarefa 1: Globalización e COVID 19. Data límite martes 17 antes das 15h.

Tarefa 2: O mundo a través dos ollos de Mafalda. Data límite mércores 18 de marzo ás 18:18h.

Tarefa 3: Pílula ortográfica Ai/aí/hai. Identificación de cadro e autor (Cabeza de Medusa, Caravaggio).

Tarefa 4: Escolla dun cadro de Caravaggio e aplicación das características da pintura barroca. Data límite luns 23 de marzo.

Tarefa 5: Exercicios 15, 17 e 18 do tema 7 p. 206. Data límite o venres 27 de marzo.

Tarefa 6: Índice Gini, tarefas do libro de texto, tema 7. Entrega en Edmodo con data límite o 3 de abril.

Tarefa 7ª Obxectivos Desenvolvemento Milenio, tarefas do libro e para traballar coa páxina web da ONU. Entrega en Edmodo con data límite o 17 de abril

Tarefa 8ª  Esquema tema sustentabilidade ambiental, tema 8 do libro, con busca de imaxes ilustrativas. Entrega en Edmodo con data límite o 24 de abril.

Tarefa 9ª  Tarefas sobre a conciencia verde e organizacións ecoloxistas. Entrega en Edmodo con data límite o 6 de maio.

Tarefa 10ª Laboratorio de Hª_imaxes. Entrega do traballo proposto en Edmodo con data límite o 17 de maio.

Tarefa 11ª Laboratorio de Hª_obxectos. Entrega do traballo proposto en Edmodo con data límite o 24 de maio.

Tarefa 12ª A Terra do Ulla. O traballo etnográfico de Uxío Fuentes, entrega dunha valoración en Edmodo. Data límite o 29 de maio.

Tarefa 13ª: Elaboración dunha liña do tempo. Entrega en Edmodo con data límite o 7 de xuño.

Tarefa 14ª: Laboratorio de Hª_palabras. Entrega do traballo en Edmodo con data límite o 18 de xuño.

Instrucións para entregar as túas tarefas en fotografía

Boas!

Comezamos novo trimestre! Achegamos esta infografía feita por Alexandra Cabana e Anxos Romeo, que será de axuda para a realización de fotografías das nosas tarefas e que queden mellor no envío ó profesorado. Podedes descargala no adxunto en formato jpg ou pdf.

Moito ánimo!

Recompilación de actividades Hª da Arte (2º de BAC)

 

 

 

Para que quede constancia por aquí para as familias ou para quen queira consultalos, vou poñer nesta publicación a relación de actividades que estamos facendo (e vouna ir actualizando), actividades das que tedes a información completa a través do correo electrónico e o instagram (@profedehistoria). Desde o 1 de abril tamén temos unha aula en Edmodo na que estamos poñendo actividades e recursos.

 

Co grupo de Historia da Arte xa tiñamos establecido unha dinámica de traballo con algunhas actividades online e dixitais, co que seguimos co mesmo sistema. Propóñolles traballo semanal (a primeira semana rematamos coa pintura barroca, esta semana estamos coa arte do XVIII-XIX): elaboran comentarios de obras, para o que teñen a información en dropbox (xa lles metín os apuntamentos de toda a materia ata fin de curso) e a maiores sinálolles páxinas web, vídeos, visitas virtuais e outros recursos.

Tamén engado aspectos de corrección ortográfica (“pílulas ortográficas”) e introduzo cuestións sobre presentación de traballos e a busca de información (“pílulas ALFIN/AMI”).

Saúde e ánimos!

Alexandra

Bloque de tarefas 1: Rematar coa pintura barroca, ler os apuntamentos e facer un thinglink dunha obra de Caravaggio e outra de Velázquez. Rematar de completar o glosario coas imaxes que faltan. Prazo de entrega luns 23 de marzo.

Bloque de tarefas 2: Inicio do Bloque 5. O século XIX: a arte nun mundo en transformación. Ler o tema 11 do libro de texto (Neoclasicismo e Romanticismo) e ver o capítulo 8 da Historia Universal da Arte (pra repasar o Barroco) e o capítulo 9 para ver o que acontece desde mediados do XVIII ata o XIX. Ler os apuntamentos sobre Goya e facer un comentario de dúas das súas obras, un en thinglink e outro por escrito en documento de texto. Prazo ata o domingo 29 incluído.

Bloque de tarefas 3: Entrega do vocabulario completo con imaxes e carpeta de imaxes da Arte contemporánea: o século XIX. Subir á carpeta persoal en Dropbox. Prazo venres 3 de abril.

Bloque de tarefas 4: Elaboración dun repertorio de imaxes ilustrativas da Semana Santa cristiá na que se integren, cando menos, mostras artísticas de catro épocas e/ou estilos distintos. Entrega en Edmodo. Prazo 23 de abril.

Recompilación de actividades Hª do Mundo Contemporáneo (1º de BAC)

 

 

 

 

Para que quede constancia por aquí para as familias ou para quen queira consultalos, vou poñer nesta publicación a relación de actividades que estamos facendo (e vouna ir actualizando), actividades das que tedes a información completa a través do correo electrónico e o instagram (@profedehistoria). Desde o 1 de abril tamén temos unha aula en Edmodo na que estamos poñendo actividades e recursos.

Traballamos contidos desde a I Guerra Mundial (tema 7) e seguiremos avanzando temas, escóllense actividades do libro de texto e acompáñanse de recursos visuais dinámicos como vídeos, busca de imaxes, texto literarios ou obras de arte... Fago fincapé, tamén, na análise do presente e na busca de cuestións, aspectos e acontecementos do pasado para atopar fíos de conexión. Tamén se introduce a arte, a literatura e a música para intentar acadar unha relación entre esferas/materias e obter un coñecemento o máis completo do noso pasado inmediato. Partir do presente para coñecer o pasado, coñecer o pasado para entender o presente. Tamén engado aspectos de corrección ortográfica (“pílulas ortográficas”) e introduzo cuestións sobre presentación de traballos e a busca de información (“pílulas ALFIN/AMI”).

Saúde e ánimos!

 Alexandra

Tarefa 1: Visionado dun vídeo IGM e síntese novidades e consecuencias da IGM. Data límite luns 23 de marzo.

Tarefa 2: O mundo a través dos ollos de Mafalda. Data límite venres 27 de marzo.

Tarefa 3: Argumentación dun obxector de conciencia e análise dunha obra de arte, do tema do libro dedicado á I Guerra Mundial. Data límite luns 30 de marzo.

Tarefa 4: Visionado da película Eroski Paraíso e tarefas a partir dela (pódense facer sen ter visto a película), con fincapé na emigración galega. Para entregar o 30 de abril.

Tarefa 5: Ler o tema da Revolución Rusa, un artigo e ver un vídeo sobre a Revolución Rusa. Con iso, debate sobre o tema o venres 3 de abril ás 5 da tarde, en Edmodo.

Tarefa 6: Escribir unha valoración da Revolución Rusa e do sistema político que trouxo. Prazo de entrega ata o venres 17 e videoconferencia ese mesmo venres (aprazada ó martes 21 ás 17:30). 

Recompilación de actividades de Xª e Hª de 3º da ESO

 

 

 

 

Para que quede constancia por aquí para as familias ou para quen queira consultalas, vou poñer nesta publicación a relación de actividades que estamos facendo (e vouna ir actualizando), actividades das que tedes a información completa a través do correo electrónico e o instagram (@profedehistoria). Desde o 1 de abril tamén temos unha aula en Edmodo na que estamos poñendo actividades e recursos.

Estase traballando o tema 7 e 8 do libro de texto (O reto do desenvolvemento e A sustentabilidade medioambiental) para rematar o bloque de  Xeografía, e estamos avanzando contidos do Bloque de Historia, dedicado á Idade Moderna (temas 9-12), sobre todo a través da arte deste período. Facemos actividades de análise da realidade inmediata (espallamento do COVID-19, contaminación, desenvolvemento sostible...) usando recursos online, imaxes, noticias, viñetas, textos, vídeos... e en xeral uso este tipo de recursos xunto coa información do libro para desenvolver tódalas tarefas propostas, sexan de xeografía sexan de historia.

Tamén engado aspectos de corrección ortográfica (“pílulas ortográficas”) e introduzo cuestións sobre presentación de traballos e a busca de información (“pílulas ALFIN/AMI”).

Tarefa 1: Globalización e COVID 19. Data límite martes 17 antes das 15h.

Tarefa 2: O mundo a través dos ollos de Mafalda. Data límite mércores 18 de marzo ás 18:18h.

Tarefa 3: Pílula ortográfica Ai/aí/hai. Identificación de cadro e autor (Cabeza de Medusa, Caravaggio).

Tarefa 4: Escolla dun cadro de Caravaggio e aplicación das características da pintura barroca. Data límite luns 23 de marzo.

Tarefa 5: Exercicios 15 e 17 da paxina 206 (xa feitos na aula). Facer o 18. Entregar todo antes do sábado 28.

Tarefa 6: análise ética e moral da páxina 210. Facer tódolos exercicios e entregalos en Edmodo como arquivo adxunto. Data límite venres 3 de abril.

Tarefa 7: Visionado da película Eroski Paraíso e tarefas a partir dela (pódense facer sen ter visto a película). Data límite o mércores 29 de abril.

Tarefa 8:  Traballo e reflexión sobre os Obxectivos de desenvolvemento do Milenio. Entrega en Edmodo antes do venres 17 de abril ás 20h.

3º ESO A/B Globalización e COVID-19

Comezamos! Tentaremos aproveitar estes días pra observar o que nos rodea, reflexionar e explicalo. Relacionaremos os contidos da nosa materia con aspectos da realidade que nos rodea. Traballaremos cos temas de desenvolvemento (tema 7 do libro) e sustentabilidade ambiental (tema 8) sen esquecer aspectos tratados anteriormente, como a globalización.
Así, a primeira tarefa é esta: analiza o mapa da expansión do coronavirus que tes na imaxe e no enlace, e tenta relacionalo coa existencia dun mundo globalizado. Onde hai máis casos? En que tipo de países en canto ó seu nivel económico? A globalización explica o espallamento do COVID-19? En que sentido?
Redacta unha resposta argumentada e mándama por mensaxe privada ou por email. As dúbidas que poidades ter expoñédeas en comentario a este fío, porque así podem servirlle a máis compañeir@s.
Prazo de entrega: martes 17 antes das 15h.
Ánimo!

Enlace á noticia.

Enlace ó mapa (en continua actualización).


#coronavirus #xeografíaehistoria #TerceiroESOAeB #pensologoexisto #ensinoadistancia

Para o alumnado de Alexandra Cabana Outeiro e as súas familias

Como xa sabedes, estamos comunicándonos por email, dropbox e, por suxestión de moit@s de vós, por instagram. Cando soubemos da suspensión das actividades lectivas recollín os emails que non tiña e nicks de instagram. O meu correo xa o sabiades, xa o estivemos usando desde o inicio de curso: aprofedehistoria@gmail.com; e dei de alta o perfil de Instagram @aprofedehistoria.

Penso que estamos funcionando ben, ides entregando as tarefas e eu, conforme vou rematando, reenvíovolas corrixidas. Estou probando Edmodo para facer alí algún foro entre tod@s pero inda non rematei de preparalo. Poñerei tamén as actividades aquí na web do centro, neste espazo do Departamento de Xeografía e Historia, para que teñan unha permanencia e unha clara visibilidade independentemente da conexión e contacto que teñades comigo.

Sei que non tod@s temos posibilidade de estar conectados por internet, eu mesma vivo no rural nunha casa onde non teño cobertura de móbil e teño unha instalación de internet que non sempre funciona. Así, son flexible cos prazos e avaliarei as tarefas e actividades conforme as limitacións que teñamos e o acceso a elas que teñades.

Do que se trata é de non perdermos o ritmo, que poidamos ter unhas dinámicas de traballo e unhas rutinas semellantes ás dos días de aulas, malias as circunstancias e tendo presente, ademais, que vivimos unha situación excepcional que inevitablemente inflúe no noso ánimo, concentración e rendemento. Para compensar isto, tento que as actividades, relacionadas co currículo das nosas materias, sexan dinámicas, creativas e, na medida do posible, divertidas.

Moito ánimo. Estamos en contacto. Unha aperta, Alexandra.

 

Distribuir contido

Eventos

« Decembro 2021 »
LunMarMérXovVenSábDom
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

PORTAL EDUCATIVO

Espazo ABALAR

 

 

CONTRATOS PROGRAMA

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

PATIOS DINÁMICOS

Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Convivencia e Mediación

Fitofaladoiro

 

FITOFALADOIRO

REDES SOCIAIS


 

 

INSTAGRAM DA BIBLIOTECA

 

 INSTAGRAM DE ORIENTACIÓN

 

BLOG EDNL