Histórico

Libros de texto 2023/2024

NON ADQUIRIR LIBROS ATA FALAR CO PROFESORADO

 

 

 

1º ESO

 

 

 

 

 

MATERIA

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

ANO

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

BioloXía e Xeoloxía

varios

Mc Graw Hill

2022

978-84-4862-411-8

Galego

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Xeografía e Historia

Construíndo mundos

Varios

Santillana

2022

978-84-9185-424-1

Galego

FRANCÉS

Jeu de Mots, Plus

livre de l’ÈlÉve

Varios

Vicens Vives

chat noir

2022

978-84-682-8454-5

Francés

FRANCÉS

Jeu de Mots, Plus

Cahier d'exercices

varios

Vicens Vives

Chat noir

2022

978-84-682-8450-7

Francés

INGLÉS

Teamwork.

Student´s Book

Varios

burlington

2022

978-99-253-0457-8

Inglés

LINGUA CASTELÁ

Lengua y literatura 1

serie abierta

Varios

Santillana

2022

978-84-680-4934-2

Castelán

LINGUA GALEGA

Lingua e Literatura 1

Ana Iglesias e outros

Xerais

2022

978-84-9121-869-2

Galego

MATEMÁTICAS

Matemáticas proyecto construyendo mundos

Varios

Santillana

2022

978-84-680-8260-8

Castelán

RELIXIÓN CATÓLICA

Relixión Católica 1º ESO

Varios

VICENs vives

2022

978-84-6828-310-4

Galego

TECNOLOXÍA

Tecnología y Digitalización I ESO. GENiOX

 

varios

Oxford university press

2022

978-01-9053-696-1

Castelán

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO

 

 

 


NIVEL

MATERIA

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

ANO

ISBN

LINGUA

2º ESO

FÍSICA E QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA

VARIOS

VICENS VIVES

2023

978-84-682-9329-5

CASTELÁN

2º ESO

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Xeografía e historia

Varios

Vicens vives

2023

978-84-682-8793-5

Galego

2º ESO

FRANCÉS

Jeu de Mots, Plus a1/a2

livre de l´élève

Jana foscato,chiara versino

Vicens vives

2022

978-84-682-8455-2

Francés

2º ESO

FRANCÉS

Jeu de mots plus a1/a2

cahier d´exercices

Jana foscato,chiara versino

Vicens vives

2022

978-84-682-8451-4

Francés

2º ESO

INGLÉS

Student´s books

Varios

Burlington teamwork

2022

978-9925-30-462-2

Inglés

2º ESO

LINGUA CASTELÁ

Lengua castellana y literatura

Varios

Oxford universitty press

2023

978-0190-53-455-4

Castelán

2º ESO

LINGUA GALEGA

Lingua e literatura 2

Ana iglesias ávarez

Xerais

2022

978-84-1110-197-4

Galego

2º ESO

MATEMÁTICAS

2ºEso Matemáticas

Construyendo mundos

Teresa grence y otros

Santillana

2023

978-84-144-0865-0

Castelán

2º ESO

RELIXIÓN CATÓLICA

Relixión católica (Comunidad lanikai)

Varios

Vicens vives

2023

978-84-682-9297-7

Galego

 

 

 

3º ESO

 

 

 


NIVEL

MATERIA

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

ANO

ISBN

LINGUA

3º ESO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO

Varios

Mc Graw Hill

2022

978-84-4862-413-2

Galego

3º ESO

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Xeografía E Historia

Construíndo mundos

Varios

Santillana

2022

978-84-9185-425-8

Galego

3º ESO

FÍSICA E QUÍMICA

Física y Química 3º

Construyendo mundos

varios

 

Santillana

 

2022

978-84-680-7682-9

Castelán

3º ESO

FRANCÉS

Jeu de Mots, Plus A2, 3

LIVRE de l´élève

Varios

Vicens Vives

CHAT NOIR

2022

978-84-682-8456-9

Francés

3º ESO

FRANCÉS

Jeu de Mots Plus, A2, 3

Cahier d'exercices

Varios

Vicens Vives

CHAT NOIR

2022

978-84-682-8452-1

 

Francés

3º ESO

INGLÉS

Teamwork

student’s book

Emily Devlin e robyn shaw

burlington

2022

978-9925-30-468-4

Inglés

3º ESO

LINGUA CASTELÁ

Lengua y literatura 3º ESO

serie abierta

Varios

Santillana

2022

978-84-680-6734-6

Castelán

3º ESO

LINGUA GALEGA

Lingua e Literatura 3

varios

Xerais

2022

978-84-912-1870-8

Galego

3º ESO

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS

Construyendo mundos

ACADÉMICAS 3 ESO

Equipo Editorial

Santillana

2022

978-84-680-4955-7

Castelán

3º ESO

RELIXIÓN CATÓLICA

Relixión Católica 3º ESO

Varios

Vicens vives

2022

978-84-6288-311-1

Galego

 

 

 

4º ESO

 

 

 


NIVEL

MATERIA

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

ANO

ISBN

LINGUA

4º ESO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Bioloxía e Xoloxía 4º ESO

Varios

Mcgraw-hill

2023

978-84-486-4015-6

Galego

4º ESO

FÍSICA E QUÍMICA

FÍSICA E QUÍMICA 4º

VARIOS

VICENS VIVES

2023

978-84-682-9330-1

Castelán

4º ESO

FRANCÉS

Jeu de Mots, Plus B1/4

livre de l´élève

Jana foscato,chiara versino

Vicens vives

2022

978-84-682-8457-6

Francés

4º ESO

FRANCÉS

Jeu de mots plus b1/4

cahier d´exercices

Jana foscato,chiara versino

Vicens vives

2022

978-84-682-8453-8

Francés

4º ESO

INGLÉS

Student´s books

Varios

Burlington teamwork

2022

978-9925-30-474-5

Inglés

4º ESO

LINGUA CASTELÁ

Lengua castellana y literatura

varios

Oxford university press

 

978-0190-53-989-4

CASTELÁN

4º ESO

LINGUA GALEGA

Lingua e literatura

VARIOS

Xerias

2022

978-84-1110-201-8

Galego

4º ESO

MATEMÁTICAS A

4º ESO matemáticas construyendo mundos

Teres grence ruiz y otros

Santillana

2023

978-84-680-5002-7

Castelán

4º ESO

RELIXIÓN CATÓLICA

Relixión católica (Comunidad lanikai)

Varios

Vicens vives

2023

978-84-682-9298-4

Galego

4º ESO

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Xeografía e historia

Varios

Vicens vives

2023

978-84-682-9519-0

Galego

 

 

 

Libros de texto 2021/2022

 
 

LIBROS de TEXTO Curso 2021-2022 · IES CASTRO DE

BARONCELI

 

NON ADQUIRIR LIBROS ATA FALAR CO

PROFESORADO

 

1º ESO

 

 

NIVEL

MATERIA

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

ANO

ISBN

LINGUA

1º ESO

BIOLOXÍA

E

XEOLOXÍA

BioloXía

e

Xeoloxía

C.Plaza e outros

Anaya

2015

978-84-678-

5181-6

Galego

1º ESO

XEOGRAFÍA

E

HISTORIA

Xeografía

e

Historia

Serie DESCUBRE

Varios

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-

279-5

Galego

1º ESO

FRANCÉS

Tous Ensemble! 1

livre de l’ÈlÉve

J. Gauthier e outros

Vicens Vives

chat noir

2013

978-84-682-

1788-8

Francés

1º ESO

FRANCÉS

Tous Ensemble!

Cahier d'exercices

J. Gauthier e outros

Vicens Vives

Chat noir

2013

978-84-682-

1789-5

Francés

1º ESO

INGLÉS

build up 1

Student´s Book

vvaa

burlington

2019

978-99-634-

7988-7

Inglés

1º ESO

LINGUA CASTELÁ

Lengua y literatura 1

Serie Libro Abierto

Varios

Santillana

2015

978-84-6808-

817-4

Castelán

1º ESO

LINGUA GALEGA

Lingua e Literatura 1

Ana Iglesias e outros

Xerais

2015

978-84-9914-

885-4

Galego

1º ESO

MATEMÁTICAS

Matemáticas

Serie Resuelve

Equipo Editorial

Santillana

2015

978-84-680-

1441-8

Castelán

1º ESO

PLÁSTICA

 

Educación plástica, visual y audiovisual I

Isabel Rodríguez e outros

savia

SM

2015

9788467

576085

Castelán

1º ESO

VALORES ÉTICOS

VLS 1

VALORES ÉTICOS

X.Martí Orriols C.Prestel

Vicens Vives

2015

978-84-682

-3235-5

Galego

1º ESO

RELIXIÓN CATÓLICA

Relixión Católica 1º ESO

Varios

Edebé - Rodeira

2015

978-84-8349

-426-4

Galego

1ºESO

EDUCACIÓN FÍSICA

Educación Física 1º ESO

N. Ayuso y D. Picó

Teide

2015

978-84-307

-9038-8

Castelán

 

 

 

 

2º ESO

 

 


NIVEL

MATERIA

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

ANO

ISBN

LINGUA

2º ESO

FÍSICA E QUÍMICA

FÍSICA E QUÍMICA

A.FONTANET E OUTROS e outros

VICENS VIVES

2016

978-84-

682-40268

CASTELÁN

2º ESO

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Xeografía e Historia 2ª

Teresa Grence Ruíz e outros

Obradoiro Santillana

2016

978-84-

9972-712-7

Galego

2º ESO

FRANCÉS

TOUS ENSEMBLE 2

Livre de l’ÉLÈVE

J. Gauthier e outros

Vicens Vives

CHAT NOIR

2013

978-84-

682-1790-1

Francés

2º ESO

FRANCÉS

TOUS ENSEMBLE 2

cAHIER D’EXERCICES

J. Gauthier e outros

Vicens Vives

CHAT NOIR

2013

978-84-

682-1791-8

Francés

2º ESO

INGLÉS

NEW ACTION! 2

Student’s book

CAROLINe MCDONALd, EMILY DEVLIN

BURLINGTON

2016

978-9963-

51-691-9

Inglés

2º ESO

LINGUA CASTELÁ

Lengua y literatura

Serie libro Abierto

VARIOS

Santillana

2016

978-84-91

30-274-2

Castelán

2º ESO

LINGUA GALEGA

Lingua e Literatura 2 ESO

Ana Iglesias, Óscar Rodríguez

Xerais

2016

978-84-91

21-023-8

Galego

2º ESO

MATEMÁTICAS

Matemáticas 2º ESO

Serie Resuelve

Teresa Grence ruíz e outros

Santillana

2016

978-84-

680-2894-1

Castelán

2º ESO

MÚSICA

MATERIAL ELABORADO POLO PROFESOR

 

 

 

 

 

2º ESO

RELIXIÓN CATÓLICA

Relixión Católica

VARIOS

EDEBE

RODEIRA

2016

978-84-

8349-403-5

Galego

2º ESO

TECNOLOXÍA

 

 

 

 

 

 

2ºESO

VALORES ÉTICOS

VLS 2

VALORES ÉTICOS

X.Martí Orriols C.Prestel

Vicens Vives

2016

978-84-

682-3633-9

Galego

 

 

 

3º ESO

 

 


NIVEL

MATERIA

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

ANO

ISBN

LINGUA

3º ESO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO

C. Plaza e outros

Anaya

2015

978-84-678-5334-6

Galego

3º ESO

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Xeografía E Historia

SERIE DESCUBRE

Teresa Grence Ruíz e outros

Santillana Obradoiro

2015

978-84-9972-282-5

Galego

3º ESO

FÍSICA E QUÍMICA

Física y Química 3º

A. Fontanet Rodríguez e outros

 

Vicens Vives

 

2015

978-84-682-3046-7

Castelán

3º ESO

FRANCÉS

Tous ensemble! 3

LIVRE NUMÉRIQUE

J. Gauthier e outros

Vicens Vives

CHAT NOIR

2013

978-84-682-1792-5

Francés

3º ESO

FRANCÉS

Tous ensemble!

Cahier d'exercices

J. Gauthier e outros

Vicens Vives

CHAT NOIR

2013

978-84-682-1793-2

Francés

3º ESO

INGLÉS

new action! 3

student’s book

caroline mcdonald e emily devlin

burlington

2016

978-9963-51-697-1

Inglés

3º ESO

LINGUA CASTELÁ

Lengua y literatura 3º ESO

Libro Abierto

Varios

Santillana

2015

978-84-680-3326-6

Castelán

3º ESO

LINGUA GALEGA

Lingua e Literatura 3

Ana I glesias e outros

Xerais

2015

978-84-9914-886-1

Galego

3º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3 ESO

Serie Resuelve

Equipo Editorial

Santillana

2015

978-84-680-1285-8

Castelán

3ºESO

MATEMÁTICAS APLICADAS

MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3 ESO

Serie soluciona

Equipo Editorial

Santillana

2015

978-84-680-1278-0

Castelán

3º ESO

MÚSICA

Material elaborado polo profesor

 

 

 

 

 

3º ESO

PLÁSTICA

Educación plástica, visual y audiovisual II

Isabel Rodríguez e outros

SAVIA

SM

2015

978-84-6757-641-2

Castelán

3º ESO

RELIXIÓN CATÓLICA

Relixión Católica 3º ESO

Varios

Edebé

RODEIRA

2015

978-84-8349-427-1

Galego

3º ESO

TECNOLOXÍA

 

 

 

 

 

 

3º ESO

CULTURA CLÁSICA

Cultura Clásica

Varios

Anaya

2015

978-84-6785-119-9

Galego

3ºESO

VALORES ÉTICOS

VLS 3

Valores Éticos

X.Martí Orriols C.Prestel

Vicens Vives

2015

978-84-6823-236-2

Galego

 

 

 

 

4º ESO

 

 


NIVEL

MATERIA

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

ANO

ISBN

LINGUA

4º ESO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Bioloxía e Xeoloxía

C.Plaza,J. Hernández e outros

Anaya

2016

978-84-698-1253-2

Galego

4º ESO

FÍSICA E QUÍMICA

FQ 4

FÍSICA Y QUÍMICA

A. Fontanet Rodríguez e outros

VICENS VIVES

2016

978-84-682-3664-3

Castelán

4º ESO

FRANCÉS

TOUS ENSEMBLE 4

Livre de l’ÉLÈVE

J. Gauthier e outros

Vicens Vives

CHAT NOIR

2013

978-84-682-1794-9

Francés

4º ESO

FRANCÉS

TOUS ENSEMBLE 4

Cahier d'exercices

J. Gauthier e outros

Vicens Vives

CHAT NOIR

2013

978-84-682-1795-6

Francés

4º ESO

INGLÉS

new action! 4

student’s book

caroline mcdonald e emily devlin

burlington

2016

978-9963-51-703-9

Inglés

4º ESO

LINGUA CASTELÁ

LENGUA Y LITERATURA

Serie Libro Abierto

VVAA

SANTILLANA

2016

978-84-680-3043-2

CASTELÁN

4º ESO

LINGUA GALEGA

Lingua e Literatura 4 ESO

Ana Iglesias e outros

Xerais

2016

978-84-9121-024-5

Galego

4º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Matemáticas Enseñanzas Académicas

serie Resuelve

Teresa Grence ruíz e outros

Santillana

2016

978-84-680-4040-0

Castelán

4º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS

Matemáticas Enseñanzas Aplicadas

serie SOLUCIONA

Teresa Grence ruíz e outros

Santillana

2016

978-84-680-4006-6

Castelán

4º ESO

MÚSICA

MATERIAL ELABORADO POLO PROFESOR

 

 

 

 

 

4º ESO

RELIXIÓN CATÓLICA

Relixión Católica

VARIOS

EDEBE

RODEIRA

2016

978-84-8349-404-2

Galego

4º ESO

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Historia 4º ESO

SERIE DESCUBRE

Teresa Grence Ruíz e outros

Santillana Obradoiro

2016

978-84-9972-713-4

Galego

4ºESO

VALORES ÉTICOS

VLS 4

Valores Éticos

X.Martí Orriols C.Prestel

Vicens Vives

2016

978-84-682-3635-3

Galego

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LABORATORIO DE CIENCIAS

Velaquí ao laboratorio de Ciencias, que compartimos os Departamentos de Física-Química e Bioloxía-Xeoloxía.

Nel desenvolvemos diferentes prácticas e experiencias, dentro das asignaturas científicas que impartimos os profesores/as Lurdes Gómez Rodríguez (Física e Química) e Alejandro Fernández Ordóñez (Bioloxía e Xeoloxía).

Benvidos/as á curiosidade e a satisfacción de experimentar e descubrir...

 

Práctica sublimación iodo.jpg
Distribuir contido