Enlaces recomendados

Velaiquí algúns enlaces "interesantes" que teñen que ver coas matemáticas. Algún deles podo dicir que é moi interesante, cando teña tempo engadirei máis e farei unha pequena descrición de cada un deles.

Co tempo tamén engadiremos contidos propios do noso departamento.

http://divulgamat.ehu.es/
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/prog/index.htm

http://www.pacoquiles.com/


http://www.iesmarquesdesantillana.org/departamentos/matem/index.htm

Outro enlace moi interesante é:


http://www.wiris.com/demo/es/

trátase dun programa de cálculo simbólico representa funcións, traballa con polinomios e matrices, resolve ecuacións e sistemas, deriva, etc.