Traballo de 4º ESO

Indicacións correspondentes ó traballo de Bioloxía referido a algúnha noticia de temática ambiental.