COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO

  • Agustín Ángel Blanco Barreiro-xefe de seminario-
  • Mª del Carmen Cadórniga Valiño