Skip to Content

Acreditación dixital-2º curso Formación Profesional Básica

1.       Acreditación por obter unha titulación

 Por obter o título de técnico/a  básico en calquera perfil profesional  no curso 2023/24, o alumnado terá acreditado o nivel de iniciación en competencias dixitais

2.    Acreditación do nivel intermedio, por superar unha proba  específica

O alumnado matriculado en 2º do ciclo formativo de grao básico  no curso 2023/24 poderá presentarse a unha proba específica para acreditar o nivel intermedio

3. Solicitude e inscrición nas probas específicas

O alumnado de 2º Formación Profesional Básica que desexe realizar a proba específica solicitará a súa inscrición empregando o modelo facilitado polo centro

PRAZO PARA INSCRIBIRSE NAS PROBAS: ATA O 20 DE MAIO  DE 2024

AdxuntoTamaño
resolucion_competenciadixital_alumnado.pdf1.87 MB


page | by Dr. Radut