Skip to Content

Normas que rixen a relación laboral en España.

A Constitución é a norma suprema do estado español y atópase situada no segundo escalón da pirámide normativa, xusto por debaixo do dereito derivado das institucións da Unión europea con poder para normar.

Constitución Española de 1978 book | by Dr. Radut