Títulos académicos.

Títulos Bacharelato

Enviado por Secretaría o Mar, 09/01/2020 - 09:02

  

Ano 2020

Título de Bacharelato

Tarifa xeral

 

52,94 €

Familia numerosa categoría xeral

26,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

 

 

Documentación a presentar na secretaría do centro

  • Impreso de autoliquidación cuñado pola entidade bancaria (a disposición das persoas interesadas na secretaría do centro)
  • Fotocopia de DNI
  • Libro de familia numerosa e fotocopia do mesmo (de ser o caso)

 

Modelo de taxas cos códigos correspondentes aquí.

 


 

( categories: )
Distribuir contido