Títulos académicos.

Pagamento de taxas ano 2019 para a expedición de titulos académicos

Enviado por Secretaría o Ven, 05/03/2019 - 09:20

 

 

Ano 2019

Título de Bacharelato

Tarifa xeral

51,65 €

Familia numerosa 1ª categoría

25,85 €

 

 

 

Documentación a presentar na secretaría do centro

 

  • Impreso de autoliquidación cuñado pola entidade bancaria.
  • Fotocopia de DNI
  • Libro de familia numerosa e fotocopias do mesmo (de ser o caso)

 

       O impreso de autoliquidación de taxas está a disposición das persoas interesadas na secretaría do centro.

       Modelo de impreso cos códigos que corresponden

( categories: )
Distribuir contido