Usuarios rexistrados: Acceso

Taboleiro de novas

Club de Lectura en Galego

club de lectura

 

 

 

Sistema de avaliación nas EOI

Novo sistema de availiación

 

Biblioteca do centro xa aberta

Esta semana xa se abre a biblioteca. Podedes ver aquí a presentación da biblioteca

Matricula libre 2020

Maticula libre

CURSOS CELGA E LINGUAXE ADMINSTRATIVA. 2019

Cursos de linguaxe administrativa e CELGA curso 2018-19. (DOG 14 agosto 2018)

Cursos que se ofertan na EOI da Coruña

CURSOS MODALIDADE PRAZAS DATAS
HORARIOS DATAS 
LINGUAXE ADMINISTRATIVA MEDIO  en liña 25  febreiro - maio    
CELGA 3 presencial 25 febreiro - maio

 Me-Xo

13:00-15:00

 Do 6 de febreiro ao 30 de maio
CELGA 4
presencial  25 febreiro - maio

Ma-Xo 

15:30-17:30

 Do 5 de febreiro ao 30 de maio

IMPORTANTE: As solicitudes FANSE en liña

Prazo de solicitude:Do o 2 ao 11 de xaneiro nesta aplicación web (non estará activa ata o 2 de xaneiro)

Asignación de prazas. No momento de cubrir o formulario asignarase un número a cada solicitude que será o utilizado no sorteo no que se asignarán prazas. Os solicitantes consultarán se se lles adxudicou praza entrando na aplicación na que fixeron a solicitude. En caso de tela concedida teñen que confirmar a praza.

Datas de asignación de prazas: 15 de xaneiro

Presentación da documentación.

Unha vez asignada a praza o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da EOI a seguinte documentación neste prazos: do 15 ao 18 de xaneiro (2º cuadrimestre).

Documentación para os admitidos nos cursos CELGA

 • Copia do DNI.
 • Certificado de discapacidade, de ser o caso.

Documentación para os admitidos no curso de Linguaxe administrativa MEDIO.

  • Copia do DNI.
  • Xustificación de ser persoal da administración pública galega (excepto persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario).
  • Posuír un dos seguintes títulos:
   • CELGA 4.
   • Cursos de Iniciación e Perfeccionamento de lingua galega.
   • Curso básico de linguaxe administrativa galega.
   • Curso básico para o persoal da Administración de xustiza ou curso básico de linguaxe administrativa sanitaria.

Novo sistema EOI (LOMCE)

Novo sistema de estudos das EOI: Decreto novo

Descargar aquí

 Tamén se pode ver aquí a presentación feita na EOI para o alumnado

 

 

Cursos de linguaxe administrativo: NOTAS

Para poder ver as notas de linguaxe administrativo hai que entrar neste enlace:Centrosnet

 • Selcciona a EOI na que se matriculou
 • O seu número de usuario é a data de nacemento neste formato: 00-00-0000
 • O seu contrasinal é o DNI sen letra.

Esta é unha imaxe do que verá ao entrar no enlace mencionado

LISTAXE RECOLLIDA TÍTULOS E AUTORIZACION OUTRA PERSOA PARA RECOLLIDA

 • Os alumnos que aparecen nesta relación poden recoller os títulos solicitados nesta EOI. Premer aquí para ver listaxe.
 • Non caso de non poder vir persoalmente, pode autorizar a outra persoa, cubrindo e asinando este impreso e acompañando unha fotocopia do seu DNI. A persoa autorizada deberá tamén acreditar a súa identidade.

Exames de Setembro 2014

(consultar tamén os exames nos apartados dos departamentos)

SETEMBRO ’14

CRONOGRAMA DE EXAMES MAIS AS AULAS.

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día+Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día+Hora

Aulas

A

L

E

M

Á

N

 

BÁSICO 1

02 – 10:00

22

02 – 12:30

22

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 16:00

22,23

01 – 18:30

22, 23

INTERMEDIO 1

02 – 10:00

23

02 – 12:30

23

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 10:00

23

03 – 12:30

23

AVANZADO 1

02 – 10:00

24

02 – 12:30

24

CERTIFICACIÓN AVANZADO

04 – 10:00

22

04 – 13:00

22, 23

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día+Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día+Hora

Aulas

Á

R

A

B

E

 

BÁSICO 1

03 – 10:00

9

03 – 12:00

9

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 10:00

19

04 – 10:00

21

INTERMEDIO 1

03 – 10:00

10

03 – 12:00

10

INTERMEDIO 2

03 – 10:00

11

03 – 12:00

11

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

01 – 10:00

20

04 – 17:00

20

AVANZADO 1

03 – 10:00

12

03 – 12:00

12

CERTIFICACIÓN AVANZADO

01 – 10:00

21

04 – 12:00

19,20


 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

C

H

I

N

É

S

 

BÁSICO 1

01 – 10:00

9

04 – 17:00

13

BÁSICO 2

01 – 10:00

10

03 – 16:00

14

CERTIFICACIÓN BÁSICO

02 – 16:00

13

04 – 16:00

13

INTERMEDIO 1

01 – 10:00

11

05 – 11:00

13

INTERMEDIO 2

02 – 10:00

13

05 – 12:00

13

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 16:00

13

05 – 16:00

13

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

 

Aulas

E

S

P

A

Ñ

O

L

 

BÁSICO 1

04 – 10:00

30, 31, 32

 

04 – 16:00

30,31,  32

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 10:00

32

01 – 16:00

32

INTERMEDIO 1

04 – 10:00

30, 31, 32

 

04 – 16:00

30, 31, 32

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

02 – 10:00

32

02 – 16:00

32

AVANZADO 1

04 – 10:00

30, 31, 32

 

04 – 16:00

30, 31, 32

CERTIFICACIÓN AVANZADO

03 – 10:00

32

 

03 – 16:00

31, 32

C1

05 – 10:00

32

 

05 – 16:00

32

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

F

R

A

N

C

É

S

 

BÁSICO 1

02 – 16:00

25,26

Lab1

 

02 – 18:30

da 25 á 30

CERTIFICACIÓN BÁSICO

02 – 16:00

da 27 á 30

 

01 – 10:00

25, 26, 27

INTERMEDIO 1

01 – 16:00

28, 29, 30

 

01 – 19:00

da 25 á  30

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 10:00

25, 26, 27, Recursos

 

02 – 10:00

25, 26, 27

AVANZADO 1

01 – 16:00

28, 29, 30

01 – 19:00

da 25 á 30

CERTIFICACIÓN AVANZADO

04 – 10:00

25, 26

05 – 10:00

 

25, 26, 27, 28

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

G

A

L

E

G

O

 

CERTIFICACIÓN

 BÁSICO

 

04 – 10:00

16

 

05– 09:30

17

CERTIFICACIÓN

 INTERMEDIO

 

02 – 10:00

17

 

03– 16:30

17

CERTIFICACIÓN

AVANZADO

01 – 10:00

17

03– 09:30

17, 18

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

 

I

N

G

L

É

S

 

 

BÁSICO 1

01 – 16:30

da 1

á 20

 

05- 10:00-12:00

da 1 á 12

14, 15,16

da 18 á 24

29, 30

 

CERTIFICACIÓN BÁSICO

04 – 16:00

da 1

á 8

 

10 – 09:30-13:30

da 1

á 12

 

INTERMEDIO 1

01 – 16:30

da 1

á 20

 

05- 10:00-12:00

da 1 á 12

14, 15,16

da 18 á 24

29, 30

 

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 16:00

da 1

á 10

 

09 – 09:30-13:30

da 1 á 14

 

AVANZADO 1

01 – 16:30

da 1

á 20

 

05- 10:00-12:00

da 1 á 12

14, 15,16

da 18 á 24

29, 30

 

CERTIFICACIÓN AVANZADO

02 – 16:00

da 1

á 10

 

08 – 09:30-13:30

da 1 á 14

 

C1

01 – 16:00

da 1

á 20

 

08 – 09:30-13:30

da 1 á 14

 

THAT’S ENGLISH

01- 09:00-13:30

 

da 1 á 5

 

 

02 – 11:30-13:30

da 1 á 7

 

02 – 09:30-13:30

da 1 á 7

 

03 – 10:00-13:00

da 1 á 4

 

  

* Certificación Intermedio Oral: Alumnos Sofía Gómez tamén o luns 8 a partir das 9.30. Consultar taboleiros.

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

I

T

A

L

I

A

N

O

 

BÁSICO 1

03 – 16:00

21

 

03– 18:30

21

CERTIFICACIÓN  BÁSICO

01 – 10:00

14

 

02– 16:00

14

INTERMEDIO 1

03 – 16:00

22

 

03– 18:30

22

CERTIFICACIÓN  INTERMEDIO

02 – 10:00

14

 

03– 16:00

23

AVANZADO 1

03 – 16:00

23

 

03– 18:30

23

CERTIFICACIÓN AVANZADO

04 – 16:00

14

 

05– 16:00

15, 16

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

P

O

R

T

U

G

U

É

S

 

CERTIFICACIÓN BÁSICO

02 – 16:00

18

 

 

02- 19:30

18

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 16:00

18

 

03- 10:30

19

AVANZADO 1

01 – 10:00

18

01- 12:30

 

18

 

01-16:30

24

CERTIFICACIÓN AVANZADO

04 – 16:00

18

 

 

 

04- 10:30

17, 18

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Aulas

PROBA ORAL

Aulas

 

R

U

S

O

 

BÁSICO 1

02 – 10:00

30

 

02 – 18:00

31

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 10:00

30

 

01 – 17:00

31

INTERMEDIO 1

02 – 10:00

31

 

02 – 17:00

31

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

01 – 10:00

31

 

01 – 18:00

31

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA Día+Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día+Hora

Aulas

X

A

P

O

N

É

S

 

BÁSICO 1

02 – 10:00

18

 

03– 10:00

29

BÁSICO 2

02 – 10:00

19

 

03– 10:00

30

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 16:00

21

 

02– 16:00

21

INTERMEDIO 1

02 – 10:00

20

 

03– 18:00

29

INTERMEDIO 2

02 – 10:00

20

 

03– 20:00

29

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

04 – 10:00

28

 

05– 10:00

31

Distribuir contido