Cláusula de exención de responsabilidade

Cláusula de exención de responsabilidade

A través deste sitio WEB, a Escola Oficial de Idiomas da Coruña pretende facilitar o acceso do público á información relativa ás ensinanzas que nela se imparten. A páxina pretende proporcionar información actualizada e exacta. Non obstante, a Escola Oficial de Idiomas da Coruña non asume ningunha responsabilidade  en relación coa información incluída nesta páxina.

A devandita información:

  • é de carácter xeral e non sempre exhaustiva nin necesariamente actualizada
  • contén enlaces con páxinas externas sobre as que a EOI non ten control ningún e respecto ás cales declina toda responsabilidade.

Aínda que se intenta reducir ao mínimo os problemas ocasionados por erros de carácter técnico, algunhas informacións contidas na nosa páxina poden ser creadas en arquivos ou formatos non exentos de erros, polo que non se pode garantir que o servizo non quede interrompido ou afectado de calquera outra forma por tales problemas. A Escola Oficial de Idiomas da Coruña non asume responsabilidade ningunha  ao respecto.

Solicitaranse datos persoais cando sexa necesario para proporcionar os servizos interactivos de comunicación, inscrición ou obtención de determinados documentos.

O tratamento dos devanditos datos aterase á normativa vixente (Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro).