Departamento de Árabe

 

Poderán matricularse de língua árabe na EOI de A Coruña aquelas persoas que teñan cumpridos catorce anos, ou que os cumpran antes do 31 de decembro de 2022.

(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220607/AnuncioG0655-300522-0001_gl.html

 Consulta os seguintes apartados para máis información do

DEPARTAMENTO DE ÁRABE: